Прыём дакументаў

Прыём дакументаў праводзіцца па адрасе г. Мінск, пр-т Дзяржынскага, 83.
Эл.пошта прыёмнай камісіі: pk@bsmu.by

Пералік дакументаў, якія падаюцца абітурыентам у прыёмную камісію, вызначаецца Правіламі прыёму асоб для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені, зацверджанымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 07.02.2006 № 80, са змяненнямі і дапаўненнямі, «Пералікам адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах. грамадзян», зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200, са зменамі і дапаўненнямі, «Палажэннем аб парадку прадстаўлення дакументаў, на падставе якіх ажыццяўляецца рэалізацыя права на дзяржаўныя сацыяльныя льготы, правы і гарантыі асобнымі катэгорыямі грамадзян», зацверджаным Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 13 снежня 2007 г. № 1738, са змяненнямі і дапаўненнямі, «Палажэннем аб прыёмнай камісіі вышэйшай навучальнай установы», зацверджаным Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 23 сакавіка 2006 г. № 23, са змяненнямі і дапаўненнямі, імі прававымі акт амі.

Абітурыент падае ў прыёмную камісію:

Для залічэння абітурыентаў, якія атрымалі сярэднюю спецыяльную адукацыю, у агульнай суме балаў улічваецца сярэдні бал дыплома аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Для залічэння абітурыентаў, якія атрымалі прафесійна-тэхнічную адукацыю на аснове агульнай сярэдняй адукацыі, у агульнай суме балаў улічваецца сярэдні бал, вызначаны як сярэдняя арыфметычная пры падсумоўванні ўсіх адзнак у дакументах аб адукацыі (атэстаце аб агульнай сярэдняй адукацыі і дыпломе аб прафесійна-тэхнічнай адукацыі).

У адпаведнасці з п. 1.1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 03.06.2008 г. № 294 'Аб дакументаванні насельніцтва Рэспублікі Беларусь' дакументам, які сведчыць асобу, з'яўляецца пашпарт, пасведчанне на права жыхарства, пасведчанне бежанца і даведка, якая выдаецца ў выпадку страты дакумента, які сведчыць асобу. Натарыяльна завераная копія пашпарта не з'яўляецца дакументам, які сведчыць асобу.

У выпадку немагчымасці прыбыцця абітурыента ў прыёмную камісію УВА па ўважлівай прычыне (захворванне, удзел у міжнародных конкурсах і спаборніцтвах, службовая камандзіроўка або іншыя незалежныя ад абітурыента абставіны, пацверджаныя дакументальна) дакументы падаюць законныя прадстаўнікі непаўналетніх абітурыентаў, або прадстаўнікі абітурыентаў, якія дзейнічаюць на падставе даверанасці, засведчанай натарыяльна або ўпаўнаважанай службовай асобай (далей - прадстаўнікі).

Звяртаем увагу, што наяўнасць дакумента, які сведчыць грамадзянства Расійскай федэрацыі, або Рэспублікі Казахстан, або Кыргызскай Рэспублікі, або Рэспублікі Таджыкістан з'яўляецца абавязковым і дае права грамадзянам гэтых дзяржаў паступаць на тых умовах, якія яны выбіраюць самі - як грамадзяне Рэспублікі Беларусь або як замежныя грамадзяне. Пры наяўнасці пашпарта грамадзяніна адной з пералічаных краін, існуючы ў такіх грамадзян від на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь не з'яўляецца дакументам, які вызначае ўмовы іх паступлення.

Дакументы, якія дадаткова прадастаўляюцца пры неабходнасці ў прыёмную камісію

Для асоб з парушэннямі зроку, слыху, функцый апорна-рухальнага апарата, дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да 18 гадоў, інвалідаў I, II або III групы:

 • пасведчанне інваліда (для інвалідаў);
 • заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай або медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб адсутнасці супрацьпаказанняў для навучання па абранай спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі) і прысвойванай кваліфікацыі;

Для абітурыентаў, якія ўдзельнічаюць у конкурсе на мэтавыя месцы:

 • дагавор паміж абітурыентам і заказчыкам на мэтавую падрыхтоўку, складзены ў трох экзэмплярах;
 • пісьмовую згоду аднаго з бацькоў або законнага прадстаўніка (для абітурыентаў, якія не дасягнулі ўзросту 18 гадоў).

Для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, а таксама для асоб з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў (набор дакументаў у кожным канкрэтным выпадку вызначаецца індывідуальна):

 • адзіны білет;
 • пасведчанне аб нараджэнні;
 • пасведчанне аб смерці абодвух або адзінага аднаго з бацькоў (далей для мэт дадзенага пункта - аднаго з бацькоў);
 • рашэнне суда аб пазбаўленні бацькоў (аднаго з бацькоў) бацькоўскіх правоў;
 • рашэнне суда аб адабранні дзіцяці без пазбаўлення бацькоўскіх правоў;
 • рашэнне суда аб прызнанні бацькоў (аднаго з бацькоў) недзеяздольнымі;
 • рашэнне суда аб прызнанні бацькоў (аднаго з бацькоў) абмежавана дзеяздольнымі;
 • рашэнне суда аб прызнанні бацькоў (аднаго з бацькоў) без вестак адсутнымі;
 • рашэнне суда аб аб'яўленні бацькоў (аднаго з бацькоў) памерлымі;
 • сумесны акт арганізацыі аховы здароўя і органа ўнутраных спраў аб пакіданні дзіцяці ў арганізацыі аховы здароўя;
 • заяву бацькоў (аднаго з бацькоў) аб згодзе на ўсынаўленне (удачарэнне) дзіцяці пры адмове бацькоў (аднаго з бацькоў) ад дзіцяці і іх (яго) раздзельным пражыванні з дзіцем;
 • акт органа ўнутраных спраў аб выяўленні кінутага дзіцяці;
 • рашэнне органа апекі і папячыцельства (камісіі па справах непаўналетніх раённага, гарадскога выканаўчага камітэта, мясцовай адміністрацыі раёна ў горадзе, якая выконвае функцыі органа апекі і папячыцельства) аб прадастаўленні статусу дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, на перыяд часовай адсутнасці апекі бацькоў (бацькі) - прымаецца пры часовай адсутнасці апекі абодвух або адзінага аднаго з бацькоў або пры адсутнасці апекі аднаго з бацькоў і часовай адсутнасці апекі другога з бацькоў;
 • даведка па форме № 2 з ЗАГСа аб пазашлюбным нараджэнні дзіцяці.

Для абітурыентаў, якія маюць права на льготы ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 06 студзеня 2009 года «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый»:

 • пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый;
 • пасведчанне ўдзельніка ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый;
 • пасведчанне інваліда (для асоб, у адносінах да якіх устаноўлена прычынная сувязь калецтвы або захворвання, якія прывялі да інваліднасці, з катастрофай на Чарнобыльскай АЭС, іншымі радыяцыйнымі аварыямі);
 • заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай або медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб адсутнасці супрацьпаказанняў для навучання па выбранай спецыяльнасці (для асоб, у адносінах да якіх устаноўлена прычынная сувязь калецтвы або захворвання, якія прывялі да інваліднасці, з катастрофай на Чарнобыльскай АЭС, іншымі радыяцыйнымі аварыямі).

Для беларусаў, якія з'яўляюцца грамадзянамі замежных дзяржаў або асобамі без грамадзянства - дакументы, якія пацвярджаюць беларускую нацыянальнасць (пасведчанне аб нараджэнні абітурыента або пасведчанне аб нараджэнні абітурыента і аднаго з яго бацькоў);

Для асоб, якія паступаюць для атрымання другой вышэйшай адукацыі:

 • дыплом аб вышэйшай адукацыі з дадаткам;
 • для студэнтаў - копію атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі, копіі дыплома аб прафесійна-тэхнічнай адукацыі і дадатку да яго або копіі дыплома аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі і дадатку да яе, завераныя кіраўніком установы вышэйшай адукацыі; пісьмовую згоду кіраўніка ўстановы вышэйшай адукацыі з месца асноўнай вучобы і даведка аб навучанні;
 • для абітурыентаў, якія паступаюць на бюджэтную форму атрымання адукацыі - даведка аб атрыманні першай вышэйшай адукацыі на ўмовах аплаты.

Згода кіраўніка ўстановы вышэйшай адукацыі і ўказаныя даведкі засведчваюцца подпісам кіраўніка ўстановы вышэйшай адукацыі і пячаткай установы вышэйшай адукацыі.

Для абітурыентаў, якія паступаюць на завочную форму атрымання адукацыі па спецыяльнасці «Фармацыя»:

 • для атрымання першай вышэйшай адукацыі - дыплом аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці «Фармацыя» з дадаткам, выпіска (копія) з працоўнай кніжкі завераная на кожнай старонцы наймальнікам і якая змяшчае асобна завераны надпіс «Працягвае працаваць па цяперашні час» на апошняй старонцы, і (або ) завераная копія грамадзянска-прававога дагавора, і (або) завераная копія пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі індывідуальнага прадпрымальніка і, пры неабходнасці, завераная копія ліцэнзіі прадпрыемства, якое мае права займацца фармацэўтычнай дзейнасцю;

Для пераможцаў міжнародных алімпіяд (у адпаведнасці з пералікам, зацверджаным Міністэрствам адукацыі) і рэспубліканскай алімпіяды па хіміі або біялогіі, праведзенай Міністэрствам адукацыі ў навучальным годзе, які завяршыўся ў год прыёму - дыпломы І, ІІ ці ІІІ ступені;

Для асоб, узнагароджаных на працягу апошніх двух гадоў на момант атрымання агульнай сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай адукацыі нагрудным знакам 'Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў' або 'Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі' за творчыя дасягненні ў сферы культуры і мастацтва, высокія дасягненні ў асобных прадметных галінах, якія адпавядаюць профілю выбранай спецыяльнасці - дыплом Лаўрэата спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за высокія дасягненні ў галіне біялогіі або хіміі;

Для пераможцаў трэцяга (абласнога, Мінскага гарадскога) этапа рэспубліканскай алімпіяды па беларускай (рускай) мове, біялогіі ці хіміі, праведзенай Міністэрствам адукацыі ў навучальным годзе -дыплом I ступені (залічваецца вышэйшы бал, устаноўлены для ацэнкі вынікаў па адпаведным прадмеце ўступнага іспыту);

Для пераможцаў рэспубліканскай алімпіяды 'Беларуская мова і літаратура' або 'Руская мова і літаратура', праведзенай Міністэрствам адукацыі ў навучальным годзе, якім выстаўляецца вышэйшы бал, устаноўлены для ацэнкі вынікаў уступнага іспыту па беларускай або рускай мове - дыпломы І, ІІ або ІІІ ступені (залічваецца вышэйшы бал, устаноўлены для ацэнкі вынікаў па адпаведным прадмеце ўступнага іспыту);

Для абітурыентаў, якія вытрымалі ўступныя іспыты, удзельнічаюць у конкурсе на навучанне на платнай аснове і маюць высокія спартыўныя званні або разрады (не ніжэйшыя за першы дарослы разрад):

 • хадайніцтва адпаведнай федэрацыі (саюза, асацыяцыі) па віду (відах) спорту, уключанай у рэестр федэрацый (саюзаў, асацыяцый) па віду (відах) спорту, а пры адсутнасці такой федэрацыі (саюза, асацыяцыі) – хадайніцтва іншай рэспубліканскай федэрацыі ) па ўвазе (відах) спорту;
 • арыгінал і копія класіфікацыйнай кніжкі, якая пацвярджае наяўнасць не ніжэй за I спартыўны разрад, або арыгінал і копія пасведчання аб спартыўных званнях «Майстар спорту Рэспублікі Беларусь міжнароднага класа», «Майстар спорту Рэспублікі Беларусь», або даведка, якая пацвярджае спартыўныя дасягненні і выдадзеная Міністэрствам спорту , упраўленнем спорту і турызму абласнога (Мінскага гарадскога) выканаўчага камітэта.

Прыёмная камісія мае права запатрабаваць любыя іншыя дакументы, неабходныя для прыняцця рашэння ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам.

Дакументы, якія прадстаўляюцца абітурыентамі, якія паступаюць у ваенна-медыцынскі інстытут, пералічаны ў Парадку прыёму ў ваенна-медыцынскі інстытут.

Дакументы, якія прадстаўляюцца абітурыентамі, якія з'яўляюцца замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі замежных дзяржаў і не ўказаны ў пункце 3 Правілаў прыёму ў ВНУ, якія паступаюць на медыцынскі факультэт замежных навучэнцаў, пералічаны ў Парадку прыёму замежных грамадзян.

Інфармацыя аб ходзе прыёму дакументаў абнаўляецца кожны працоўны дзень не радзей за адзін раз у 3 гадзіны працы прыёмнай камісіі (1200, 1500, 1800), за выключэннем апошняга дня прыёму дакументаў. У апошні дзень прыёму дакументаў інфармаванне абітурыентаў аб ходзе прыёму дакументаў ажыццяўляецца ў 1000, 1200, 1500, 1700У дзень, які ідзе за апошнім днём прыёму дакументаў, канчатковае інфармаванне абітурыентаў ажыццяўляецца не пазней за 1200.

У апошні дзень прыёму дакументаў допуск абітурыентаў у будынак універсітэта, у якім ажыццяўляецца прыём дакументаў, завяршаецца ў 1800 . Прыёмная камісія ў апошні дзень прыёму дакументаў у 1800 гадзін спыняе выдачу дакументаў абітурыентам з мэтай іх падачы на ​​іншую спецыяльнасць, пры гэтым забяспечвае прыём дакументаў ад усіх абітурыентаў, якія знаходзяцца ў будынку лабараторнага корпуса пасля спынення допуску.

Абітурыенты, якім не споўніцца 18 гадоў на дату залічэння ва ўніверсітэт, у абавязковым парадку падаюць дакументы ў прысутнасці аднаго з бацькоў (законнага прадстаўніка), які мае пры сабе дакумент, які сведчыць асобу.

 

 Падзяліцеся