Інфармацыя для дактарантаў

Дакументы патрэбныя для залічэння

 • Копія нацыянальнага дыплома кандыдата навук, нацыянальнага дыплома доктара філасофіі ці дакумента замежнай дзяржавы аб прысуджэнні навуковай ступені - для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства.
 • Спіс асноўных апублікаваных навуковых прац па профілі меркаванай дысертацыі (падпісаны), копіі апублікаваных навуковых прац, матэрыялаў і (ці) тэзісаў дакладаў на навуковых, навукова-практычных канферэнцыях, з'ездах, сімпозіумах і іншых падобных мерапрыемствах.
 • Манаграфіі, матэрыялы, якяі адносяцца да аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, зарэгістраваныя ва ўсталяваным парадку, справаздачы аб выкананых даследаваннях і распрацоўках, акты (даведкі) пра выкарыстанне вынікаў навуковых распрацовак, якія пацвярджаюць практычную рэалізацыю вынікаў навуковых даследаванняў, дакументы, якія пацвярджаюць удзел у выкананні дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, навукова-тэхнічных праграм і інавацыйных праектаў па прыярытэтных накірунках навуковых даследаванняў або прыярытэтных накірунках навукова-тэхнічнай дзейнасці (пры наяўнасці).
 • План падрыхтоўкі дысертацыі, разлічаны на завяршэнне дысертацыі на працягу тэрміну навучання ў дактарантуры (каляндарны план падрыхтоўкі дысертацыі на 5 гадоў).
 • Водгукі двух дактароў навук, накірункі даследаванняў якіх блізкія да тэмы дысертацыі, якія змяшчаюць ацэнку актуальнасці тэмы, абгрунтаванасці прапанаванага плана падрыхтоўкі дысертацыі і магчымасці падрыхтоўкі дысертацыі на працягу тэрміну навучання ў дактарантуры.
 • Дакументы, якія даюць пераважнае права на залічэнне ў дактарантуру (пры наяўнасці).
 • Выпіска з пратакола паседжання кафедры аб рэкамендацыі для паступлення ў дактарантуру (кастрычнік)
 • Ксеракопія пашпарта, дыплома, сертыфікатаў (арыгіналы падаюцца асабіста)
 •  Запэўненая копія працоўнай кніжкі, 3 фота, мед. даведка.
 •  Заява

Для зацверджання тэмы

1. Пашыраная анатацыя дысертацыйнай працы, у якой павінна быць адлюстравана:

Назва тэмы, тэрміны выканання, шыфр спецыяльнасці, нумар дзяржаўнай рэгістрацыі; Прозвішча, імя, імя па бацьку і пасада аспіранта/дактаранта;
Прозвішча, імя, імя па бацьку, навуковая ступень, навуковае званне і пасада навуковага кіраўніка;
Абгрунтаванне актуальнасці тэмы;
Мэта і задачы даследавання;
Вывучаныя з'явы;
Аб'ект даследавання;
Метады даследавання
Выкарыстоўваныя сродкі (апаратура, прэпараты і г.д.)
Аб'ём планаваных даследаванняў;
Навізна даследавання;
Спадзяваныя вынікі;
Магчымая вобласць ужывання;
Формы ўкаранення;

2. Звесткі аб зробленай працы (зачыне) да моманту зацверджання тэмы

3. Індывідуальны план выканання працы

4. Выпіска з пратакола паседжання кафедры, якая ўключае

рэкамендацыю кафедры аб тэме даследавання (абгрунтаванне тэмы прыкладаецца)
рэкамендацыю кафедры аб прызначэнні навуковага кіраўніка (у адпаведнасці з памяткай)
рэкамендацыю кафедры пра зацверджанне інд. плана працы

5. Выпіска з пратакола паседжання праблемнай камісіі

6. Заданне і справаздача аб патэнтава-інфармацыйным пошуку

7. Акт метралагічнай прапрацоўкі

8. Заяву суіскальніка на імя рэктара пра зацверджанне тэмы дысертацыі, індывідуальнага плана, навуковага кіраўніка

Для міжведамаснага экспертнага савета па ўзгадненні тэм доктарскіх дысертацый

(Положение о порядке организации работы межведомственного экспертного совета по согласованию тем докторских диссертаций, утв. Постановлением Совета Министров 13.03.2014.№213)

 •  Абгрунтаванне выбару тэмы дысертацыі з указаннем галіны навукі, да якой адносіцца тэма дысертацыі, адпаведнасці тэмы дысертацыі мэтам, задачам, прадмету і зместу планаваных даследаванняў; актуальнасці і навуковай навізны прапанаваных навуковых даследаванняў, адпаведнасці навуковых даследаванняў па тэме доктарскай дысертацыі зацверджаным ва ўсталяваным парадку прыярытэтным накірункам навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь і (ці) прыярытэтным накірункамнавукова-тэхнічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь; спадзяваных вынікаў дысертацыйных даследаванняў, іх сацыяльна-эканамічнай значнасці.
 • Прапановы па вызначэнні дзяржаўнага органа, іншых арганізацый, зацікаўленых у практычным выкарыстанні вынікаў доктарскай дысертацыі і гатовых аказваць арганізацыйную і матэрыяльную падтрымку пры правядзенні дысертацыйных даследаванняў (далей – дзяржаўны орган).
 •  Да прапановы (п.2.) прыкладаюцца падпісаныя кіраўніком дзяржаўнага органа дакументы, якія пацвярджаюць зацікаўленасць дзяржаўнага органа ў практычным выкарыстанні вынікаў доктарскай дысертацыі і згоду аказваць арганізацыйную і матэрыяльную падтрымку пры правядзенні дысертацыйных даследаванняў.

 

 Падзяліцеся