Галоўная Выпускнік Аспірантура/Дактарантура Інфармацыя для дактарантаў

Інфармацыя для дактарантаў

Дакументы патрэбныя для залічэння

Для зацверджання тэмы

1. Пашыраная анатацыя дысертацыйнай працы, у якой павінна быць адлюстравана:

Назва тэмы, тэрміны выканання, шыфр спецыяльнасці, нумар дзяржаўнай рэгістрацыі; Прозвішча, імя, імя па бацьку і пасада аспіранта/дактаранта;
Прозвішча, імя, імя па бацьку, навуковая ступень, навуковае званне і пасада навуковага кіраўніка;
Абгрунтаванне актуальнасці тэмы;
Мэта і задачы даследавання;
Вывучаныя з'явы;
Аб'ект даследавання;
Метады даследавання
Выкарыстоўваныя сродкі (апаратура, прэпараты і г.д.)
Аб'ём планаваных даследаванняў;
Навізна даследавання;
Спадзяваныя вынікі;
Магчымая вобласць ужывання;
Формы ўкаранення;

2. Звесткі аб зробленай працы (зачыне) да моманту зацверджання тэмы

3. Індывідуальны план выканання працы

4. Выпіска з пратакола паседжання кафедры, якая ўключае

рэкамендацыю кафедры аб тэме даследавання (абгрунтаванне тэмы прыкладаецца)
рэкамендацыю кафедры аб прызначэнні навуковага кіраўніка (у адпаведнасці з памяткай)
рэкамендацыю кафедры пра зацверджанне інд. плана працы

5. Выпіска з пратакола паседжання праблемнай камісіі

6. Заданне і справаздача аб патэнтава-інфармацыйным пошуку

7. Акт метралагічнай прапрацоўкі

8. Заяву суіскальніка на імя рэктара пра зацверджанне тэмы дысертацыі, індывідуальнага плана, навуковага кіраўніка

Для міжведамаснага экспертнага савета па ўзгадненні тэм доктарскіх дысертацый

(Положение о порядке организации работы межведомственного экспертного совета по согласованию тем докторских диссертаций, утв. Постановлением Совета Министров 13.03.2014.№213)

 

 Падзяліцеся