БДМУ - вядучая вышэйшая медыцынская навучальная ўстанова Рэспублікі Беларусь, якая мае заслужаны міжнародны аўтарытэт і прызнанне. Штогод са сцен універсітэта выпускаецца больш  7000 высокакваліфікаваных урачоў, каля 1000 з якіх замежныя грамадзяне.

За гады навучання ў БДМУ вы прайшлі велізарны шлях ад зусім юных першакурснікаў да самастойных, сталых спецыялістаў. У жыцці кожнага выпускніка час, праведзены ва Універсітэце - гэта выдатны перыяд, пра які кожны ўспамінае з любоўю і цяплом у сэрцы. Гэты час, за які гэтулькі ўсяго было…

Пасля праходжання навучання ў сценах роднай Alma mater выпускнікі маюць шырокія магчымасці працягнуць і ўдасканаліць сваю паслядыпломную адукацыю на наступных ступенях: інтэрнатура, магістратура, аспірантура, дактарантура і клінічнай ардынатура.

Вашы поспехі - гэта поспехі ўніверсітэта, яго гонар і слава. І ўсіх нас заўсёды яднаюць студэнцкія гады і студэнцкае сяброўства. Няхай вы перасталі быць нашымі студэнтамі, але вы назаўжды застанецеся нашымі выпускнікамі! І перад вамі заўсёды адчынены дзверы роднай Alma mater.Інтэрнатура

Мэтай інтэрнатуры з'яўляецца паглыбленне атрыманых ведаў ва ўстанове вышэйшай медыцынскай адукацыі і набыццё практычных навыкаў па атрыманай спецыяльнасці для ажыццяўлення наступнай самастойнай працоўнай дзейнасці ў якасці ўрача-спецыяліста.

Магістратура

Другая ступень вышэйшай адукацыі, вынікам навучання ў магістратуры медыцынскага ўніверсітэта становіцца прысваенне ступені магістра медыцынскіх навук.

Аспірантура/Дактарантура

Навучанне ў аспірантуры і дактарантуры ўніверсітэта вядзецца па 40 спецыяльнасцях медыцынскага і біялагічнага профілю. Штогод аспірантамі і дактарантамі ўніверсітэта бароняцца дысертацыі на суісканне навуковай ступені кандыдата і доктара навук.

Клінічная ардынатура

Адна з вышэйшых формаў павышэння прафесійнай падрыхтоўкі ўрачоў-спецыялістаў, заснаваная на прынцыпе індывідуальнага навучання, з мэтай паглыблення прафесійных ведаў і ўдасканалення прафесійных навыкаў.

 

 Падзяліцеся