Фарміраванне духоўна-маральнай культуры

Духоўныя каштоўнасці заўсёды выступалі ў якасці ідэалу, да якога імкнуліся лепшыя прадстаўнікі чалавецтва. Пытанне аб укараненні гэтых каштоўнасцяў ва адукацыйны працэс мае вялікую сацыяльную значнасць. Ад яго паспяховага рашэння шмат у чым залежыць перспектыва гуманізацыі адукацыі, сэнс якой у тым і палягае, каб забяспечыць свядомы выбар асобай духоўных каштоўнасцяў і на аснове іх развіць устойлівую, несупярэчлівую сістэму каштоўнасных арыентацый. Таму самая пільная ўвага ўсіх удзельнікаў выхаваўчага працэсу нададзена захаванню i ўмацаванню такіх агульначалавечых маральных каштоўнасцяў, як сумленне, справядлівасць, дабрыня. Гэтыя паняцці ўваходзяць у якасці абавязковых кампанентаў у любыя сістэмы маралі і разам з паняццямі патрыятызму і грамадзянскасці складаюць маральную аснову асобы. Маральная культура ўрача - гэта якасць, якая вызначае яго прафесіяналізм. Выхаванне маральнай культуры студэнтаў-медыкаў ажыццяўляецца як ва адукацыйным працэсе з дапамогай вывучэння пытанняў медыцынскай этыкі, дэанталогіі, так і ў непасрэднай сацыяльнай практыцы.

 
 

Правядзенне канферэнцый, семінараў, алімпіяд прафесійнага майстэрства, круглых сталоў з удзелам грамадскіх і дзяржаўных дзеячаў, прадстаўнікоў духавенства, культуры і мастацтва, ветэранаў вайны і працы робіць больш глыбокім разуменне прафесійнага абавязку медыцынскага работніка, абавязвае да высокай маральнай адказнасці за якасць і вынік сваёй дзейнасці. Абмеркаванне праблем духоўна-маральнага станаўлення і пазітыўнай сацыялізацыі моладзі ў ходзе гутарак, дыскусій, лекцый, інфармацыйна-пазнавальных праграм, куратарскіх і выхаваўчых гадзін аказвае значны ўплыў на свядомае засваенне студэнтамі нормаў і патрабаванняў грамадскай маралі, захаванне імі агульначалавечых маральна-этычных нормаў. Дзелавыя гульні, трэнінгі па праблемах прафілактыкі асацыяльных з'яў, выпуск інфармацыйных бюлетэняў, плакатаў прафілактычнай накіраванасці ствараюць перадумовы для самаўдасканалення навучэнцаў.

 
 

 

 Падзяліцеся