Культура здаровага ладу жыцця і бяспечнай жыццядзейнасці

Фарміраванне здаровага ладу жыцця і практычных навыкаў аховы жыцця з'яўляецца неад'емнай састаўной часткай падрыхтоўкі ўрача і рэалізуецца праз прыцягненне студэнцкай моладзі да ўдзелу ў акцыях, конкурсах, семінарах, круглых сталах і іншых мерапрыемствах прафілактычнай накіраванасці.

Павышэннерэйтынгуздароўя ў сістэмекаштоўнасцяўстудэнтаў-медыкаў, навучаннеацэнцыягоякасці, з'яўляеццанеабходнайумовайпаспяховасцііхпрафесійнайрэалізацыі. Яноажыццяўляецца з дапамогайправядзеннятэматычныхкуратарскіхгадзін, факультэцкіхДзёнздароўя, «Тыдняздароўя» ў інтэрнатах, а таксамапразўключэннестудэнтаў у валанцёрскуюдзейнасць па здароўезберажэнні.

 
 

Сістэма вышэйшай медыцынскай адукацыі спрыяе фарміраванню ў студэнтаў усвядомленай патрэбы ў здароўі, разуменню і прыняццю асноў здаровага ладу жыцця, забеспячэнню практычнага засваення навыкаў захавання і ўмацавання фізічнага і псіхічнага здароўя. Гэтаму спрыяе актыўнае ўключэнне студэнтаў у спартыўнае жыццё ВНУ, іх удзел у спартыўна-масавых мерапрыемствах, ўнутрывузаўскіх і міжвузаўскіх спартакіядах.

У сучасных умовах для моладзі актуальна пытанне аб выхаванні культуры бяспечнай жыццядзейнасці, арыентаванай на фарміраванне канструктыўных паводзінаў у сацыяльнай і прафесійнай сферах, паўсядзённым жыцці, замацаванне практычных навыкаў аптымальнага выйсця з сітуацый, якія пагражаюць жыццю, фізічнаму і псіхічнаму здароўю.

 
 

Універсітэт выступае ініцыятарам і арганізатарам мэтанакіраванай работы па захаванні і прымнажэнні здароўя студэнтаў, па фарміраванні ў іх культуры здаровага ладу жыцця.

 

 Падзяліцеся