Савет універсітэта

Савет універсітэта з'яўляецца асноўным органам самакіравання, які створаны з мэтай вырашэння асноўных пытанняў дзейнасці універсітэта.

Савет ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Палажэннем аб савеце універсітэта, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь і статутам установы адукацыі 'Беларускі дзяржаўны медыцынскі універсітэт». Непасрэднае кіраўніцтва дзейнасцю савета універсітэта ажыццяўляе старшыня савета, рэктар універсітэта C.П. Рубніковіч.

Бягучую дзейнасць савета універсітэта забяспечвае вучоны сакратар - Студзенікіна Таццяна Міхайлаўна

Склад савета фарміруецца з прадстаўнікоў навучэнцаў, кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, педагагічных ды іншых работнікаў установы адукацыі. Агульная колькасць членаў савета вызначаецца статутам установы адукацыі. Персанальны склад савета зацвярджаецца загадам рэктара універсітэта.

Рашэнні савета з'яўляюцца абавязковымі для педагагічных ды іншых работнікаў універсітэта, навучэнцаў і іх законных прадстаўнікоў.


Кампетэнцыя савета:

 • вызначэнне перспектыўных накірункаў развіцця універсітэта, разгляд планаў работы універсітэта, пытанняў яго адукацыйнай, навуковай, лячэбнай і гаспадарчай дзейнасці, міжнароднага супрацоўніцтва;
 • ўнясенне прапаноў аб удасканаленні структуры універсітэта, стварэнні, ліквідацыі структурных падраздзяленняў, вызначэнне асноўных напрамкаў іх дзейнасці;
 • разгляд пытанняў абнаўлення і развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы універсітэта, размеркавання замацаванай за універсітэтам маёмасці паміж яго структурнымі падраздзяленнямі;
 • прыняцце рашэнняў па пытаннях арганізацыі адукацыйнага працэсу, абмеркаванне праектаў вучэбна-праграмнай дакументацыі адукацыйных праграм, што рэалізуюцца універсітэтам, праграмна-плануючай дакументацыі па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце;
 • абмеркаванне пытанняў, звязаных з функцыянаваннем сістэмы менеджменту якасці ўніверсітэта;
 • разгляд пытанняў фарміравання кантынгенту навучэнцаў універсітэта; зацвярджэнне рэкамендаваных парадамі факультэтаў кандыдату рстудэнтаў для паступлення ў аспірантуру і магістратуру і на атрыманне імянных стыпендый;
 • ўмацаванне сувязі адукацыйнага працэсу з практычнай дзейнасцю, узаемаадносін універсітэта з установамі аховы здароўя;
 • прадстаўленне кандыдатаў на пасаду дэкана (начальніка) факультэта;
 • абранне на пасаду прафесара, загадчыка (начальніка) кафедры
 • прадстаўленне для атрымання навуковых і ганаровых званняў. дзяржаўных узнагарод, а таксама прадстаўленне для атрымання ганаровых званняў і ўзнагарод імя ўніверсітэта
 • прыняцце рашэння па пытаннях развіцця навукі і супрацоўніцтва з установамі адукацыі і навуковымі арганізацыямі ў сферы навуковай дзейнасці;
 • садзейнічанне ў арганізацыі і правядзенні адукацыйных мерапрыемстваў; разгляд пытанняў падрыхтоўкі і выдання падручнікаў. навучальных дапаможнікаў і іншай вучэбна-метадычнай літаратуры;
 • заслухоўванне і зацвярджэнне справаздач рэктара універсітэта, прарэктараў па асноўных напрамках дзейнасці, кіраўнікоў структурных падраздзяленняў установы адукацыі аб ходзе выканання планаў работы універсітэта, яго структурных падраздзяленняў, выніках адукацыйнай, навуковай і гаспадарчай і іншых відаў дзейнасці, а таксама педагагічных работнікаў аб выніках стажыроўкі;
 • заслухоўванне справаздач кіраўнікоў і выканаўцаў навукова-даследчых работ аб выніках навуковых даследаванняў; зацвярджэнне тэм дысертацый на атрыманне вучонай ступені доктара навук;
 • адабрэнне праекта статута універсітэта, калектыўнага дагавора і ўнясенне ў іх згодна з дзеючым заканадаўствам змяненняў і дапаўненняў;
 • разгляд іншых пытанняў, аднесеных да кампетэнцыі савета актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

 

 Падзяліцеся