Курсы па выбару студэнта

Курсы па выбару студэнта - форма абавязковых вучэбных заняткаў, заснаваная на выбары студэнтам пэўных тым, якія дапаўняюць тыповыя навучальныя праграмы.

Мэтай правядзення курсаў з'яўляецца паглыбленае вывучэнне раздзела (тэмы) адной дысцыпліны або некалькіх лагічна узаемазвязаных дысцыплін вучэбнага плана.

Аб'ём вучэбнага часу для вывучэння курсаў па выбару і факультатыўных дысцыплін штогод пераглядаецца і ўсталёўваецца загадам «Аб арганізацыі і метадычным забеспячэнні курсаў па выбауы студэнта і факультатыўных дысцыплін» у канцы навучальнага года.

Для ўнясення на наступны навучальны год неабходных змяненняў (ўвядзенне або канфіскацыя дысцыпліны з пераліку курсаў па выбару і факультатыўных дысцыплін, карэкцыі назвы, семестра правядзення) загадчыкам кафедры ў сакавіку бягучага года падаецца дакладная запіска на імя начальніка вучэбна-метадычнага аддзела з дакладным указаннем назвы, спецыяльнасці і семестра правядзення.

Вучэбная праграма курса па выбару (факультатыўнай дысцыпліны) павінна быць распрацавана і зацверджана не пазней, чым за 1 месяц да пачатку семестра, на працягу якога вывучаецца адпаведная дысцыпліна.

Патрабаванні да распрацоўкі, афармленяі і структуры вучэбнай праграмы курса па выбарыу(факультатыўнай дысцыпліны) вызначаны «Парадкам распрацоўкі і зацвярджэння навучальных праграм і праграм практыкі для рэалізацыі зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі», зацверджаным Міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь 2015/04/06.

Праграмы курсаў па выбару і факультатыўных дысцыплін складаюцца на аснове зацверджанага макета. 

Суправаджальныя дакументы, якія прадстаўляюцца кафедрай-распрацоўшчыкам:

  • Рэцэнзія спецыяліста.
  • Выпіска з пратакола пасяджэння кафедры.
  • Выпіска з пратакола пасяджэння метадычнай камісіі.
  • Пры наяўнасці ў рэцэнзіі заўваг павінна быць аўтарская даведка аб уліку заўваг рэцэнзента.

 

 Падзяліцеся