Вучэбна-метадычныя комплексы

Вучэбна-метадычны комплекс з'яўляецца сукупнасцю сістэматызаваных навучальных, навуковых і метадычных матэрыялаў па пэўнай вучэбнай дысцыпліне, методыке яе вывучэння, і забяспечвае ўмовы для ажыццяўлення вучэбнай дзейнасці па засваенні навучэнцамі зместа адукацыйнай праграмы вышэйшай медыцынскай (фармацэўтычнай) адукацыі.

ВМК прызначаны для выкарыстоўвання ў адукацыйным працэсе пры атрыманні вышэйшай адукацыі ў вочнай або завочнай формах навучання.

ВМК распрацоўваецца па вучэбнай дысцыпліне з улікам патрабаванняў адукацыйных стандартаў Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасцях вышэйшай адукацыі.

Вучэбна-метадычны комплекс распрацоўваецца ў друкаваным і электронным выглядзе. Тыражаванне ВМК і яго прадастаўленне карыстальніку ажыццяўляецца шляхам размяшчэння электроннага вучэбна-метадычнага комплексу на Інтэрнэт-сайце Студэнту. Друкаваны ВМК захоўваецца на адпаведнай кафедры. Тыражаванне, распаўсюджванне і рэалізацыя зацверджанага ВМК арганізуецца універсітэтам.

Суправаджальныя дакументы

Структурнымі элементамі вучэбна-метадычнага комплексу з'яўляюцца: навучальныя праграмы па дысцыпліне, вучэбна-метадычныя матэрыялы, вучэбныя выданні, інфармацыйна-аналітычныя матэрыялы. ВМК падзяляецца на модулі, і ўключае тэарэтычны раздзел, практычны раздзел, раздзел кантролю ведаў і дапаможны раздзел.

Планаванне работ па стварэнню ВМК ва ўніверсітэце ўключае: аналіз стану навукова-метадычнага забеспячэння адукацыйных праграм, якія рэалізуюцца ва ў універсітэце і штогадовае складанне плана універсітэта па распрацоўке вучэбна-метадычнага комплексу.

 

 Падзяліцеся