Кірункі навуковай дзейнасці

Навуковыя даследаванні ў універсітэце праводзяцца ў галіне прыродазнаўчых і медыцынскіх навук. Відамі навуковай дзейнасці прафесарска-выкладчыцкага складу і навуковых супрацоўнікаў з'яўляюцца правядзенне фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў, клінічная апрабацыя вынікаў навуковых даследаванняў і падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі. Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці адпавядаюць профілю падрыхтоўкі лекараў на лячэбным, педыятрычным, стаматалагічным, медыка-прафілактычным, фармацэўтычным і ваенна-медыцынскім факультэтах. Яны ахопліваюць шырокае кола навуковых праблем клінікі ўнутраных і хірургічных хваробаў, педыятрыі, стаматалогіі, прафілактычнай медыцыны, аховы навакольнага асяроддзя і ваенна-медыцынскай справы.

Навуковыя школы

Навукова-педагагічнай школай БДМУ лічыцца складзены калектыў навукова-педагагічных работнікаў, які заваяваў вядомасць значным узроўнем навуковых даследаванняў у прызнаным навуковым напрамку, а таксама высокім узроўнем практычнай падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў вышэйшай кваліфікацыі, які характарызуецца ўстойлівасцю традыцый і пераемнасцю пакаленняў у ходзе свайго развіцця і падрыхтоўкі навуковых кадраў.

Праца з адоранай моладдзю

Работа па стварэнню ўмоў для інтэлектуальнага, творчага, духоўнага, культурнага развіцця маладых людзей, а таксама іх падтрымка ў цяперашні час - неад'емная ўмова будучага дабрабыту нашай краіны.

Аб студэнцкай навуцы

Навуковая дзейнасць з'яўляецца неад'емнай часткай жыцця студэнтаў Беларускага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта, што пацвярджаецца іх актыўным удзелам у працы вялікага ліку студэнцкіх навуковых гурткоў роднай Alma Mater, выніковымі выступамі на рознага роду канферэнцыях, як айчыннага, так і міжнароднага ўзроўню, а таксама публікацыямі ў медыцынскіх часопісах і зборніках.

Інавацыйныя тэхналогіі ў БДМУ

Навукова-практычная дзейнасць супрацоўнікаў універсітэта праводзіцца ў адпаведнасці з прыярытэтнымі напрамкамі навукова-тэхнічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь на 2016-2020 гады, якія зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 166 ад 22 красавiка 2015 года, з улікам эканамічнай стратэгіі дзяржавы і арыентавана на стварэнне высокатэхналагічнай навуковай прадукцыі, здольнай пры мінімізацыі матэрыяльных, эканамічных і сацыяльных выдаткаў ажыццяўляць якасныя змены ў навуковай, практычнай і адукацыйнай галінах медыцыны.

Навукова-даследчая частка

Навукова-даследчая частка Беларускага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта выконвае функцыю агульнауніверсітэцкага навукова-метадычнага і эксперыментальна-клінічнага цэнтра правядзення НДЧ, забяспечвае падрыхтоўку кадраў вышэйшай кваліфікацыі ў універсітэце. У склад НДЧ ўваходзіць 5 профільных лабараторый, 19 навуковых груп (у тым ліку 3 пастаянна дзеючыя), аддзел патэнтна-інфармацыйнай, вынаходніцкай і рацыяналізатарскай працы, група «Суправаджэнне» НДЧ, аддзел планавання і арганізацыі НДР, АУП.

Дысертацыйныя парады

Пры Беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэце створана і функцыянуе 8 саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый па 22 спецыяльнасцях.

Падрыхтоўка навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі

Паспяховая рэалізацыя стратэгіі інавацыйнага развіцця краіны залежыць ад эфектыўнасці ажыццяўлення фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў, стварэння і ўкаранення інавацыйных распрацовак ва ўсе сферы жыццядзейнасці грамадства.

Рада маладых вучоных

Савет маладых навукоўцаў займаецца развіццём навуковага патэнцыялу творчай моладзі, садзейнічае іх прафесійнаму росту, актыўнага ўдзелу ў навуковых даследаваннях і ў грамадскім жыцці ўніверсітэта. Савет маладых вучоных з'яўляецца грамадскім органам, які каардынуе дзейнасць выкладчыкаў, аспірантаў і іншых спецыялістаў - даследчыкаў ва ўзросце да 40 гадоў.

Праца камітэта па біяэтыцы

Камітэт па біямедыцынскай этыцы ўстановы адукацыі 'Беларускі дзяржаўны медыцынскі універсітэт» з'яўляецца незалежным органам, які ажыццяўляе этычную экспертызу біямедыцынскіх даследаванняў, якія плануюцца і праводзяцца работнікамі універсітэта. Камітэт праводзіць этычную экспертызу выкарыстання ў навуковай і вучэбнай рабоце ў якасці суб'екта даследаваня чалавека, жывёл, а таксама біялагічных матэрыялаў.

 

 Падзяліцеся